วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ร่วมทอดกฐิน
ตั้งโรงทานงานกฐินพระราชทาน
วัดเจียงอีศรีวราราม จ.ศรีสะเกษ
ร่วมต่อยอดกฐิน
สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านเรือ จ.ขอนแก่น
ร่วมต่อยอดกฐิน
วัดป่าหนองชุม จ.ยโสธร
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระนิสิต มจร.
เข้าปริวาสกรรม ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ