วันมาฆบูชา ณ.จังหวัดสกลนคร พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่เดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา

วันมาฆบูชา ณ.จังหวัดสกลนคร
พระสงฆ์จากทิศทั้งสี่เดินธรรมยาตราถวายเป็นพุทธบูชา

เนื้อนาบุญของโลกท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มกำลัง

ความอดทน ความสงบนิ่งทุกย่างก้าว
สะเทือนถึงดวงดาวทั้งจักรวาล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาอุปฐากปัจจัยสี่แก่
พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ที่เจริญสติปัฎฐานสี่อยู่เนืองนิจ
ขอให้ข้าพเจ้าอุปฐากด้วยจิตที่เป็นมหากุศล ขอให้ข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ตลอดชีพที่ยังมีลมหายใจ

คุณวิเศษแห่งขันติบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ปฎิบัติดีแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
เจริญด้วยอริยทรัพย์ทวีคูณ เจริญด้วยทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายด้วยเหตุแห่งบุญที่ตั้งความปรารถนาเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ