วันพุธที่9กุมภาพันธ์2565

วันพุธที่9กุมภาพันธ์2565

ถวายน้ำดื่ม400โหลแก่
พระสงฆ์วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร
เชิงสะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร

ถวายน้ำดื่ม500โหลแก่พระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรม
อุทยานธรรมดงยาง

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
งานปริวาสกรรมประจำปี2565
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

สาธุ สาธุ สาธุ

มอบอาหารแก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด19จำนวน137ครอบครัว

วิชาชีวิต
วันพระนี้ทำข้าวเหนียวมะม่วงถวายพระ
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างดี20กิโล โลละ50บาท
กระทิ20กล่อง กล่องละ69บาท ช้อนเอาแต่หัวกระทิ
น้ำตาลทรายขาว 10 กิโล โลละ20บาท
เกลือ4ถุงถุงละ2บาท น้ำหนัก8ขีด

วิธีทำ
ล้างข้าวเหนียวด้วยสารส้ม
แช่ข้าวเหนียวค้างคืน 1คืน
ผสมน้ำกระทิน้ำตาลกับเกลือให้ละลายเข้ากัน
นึ่งข้าวเหนียวประมาณหนึ่งชั่วโมง
เทส่วนผสมทั้งหมดลงในข้าวเหนียวสุก
ปิดฝาทิ้งไว้ ยี่สิบนาที
หยิบข้าวเหนียวใส่กล่องพร้อมมะม่วง
เสร็จเรียบร้อย

เคยเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวดิบ20กิโล มูนเสร็จจะได้น้ำหนักเกือบ40โล
มีแรงเป็นทุนมีบุญเป็นกำไร หยิบได้ประมาณ400กล่อง
ขายกล่องละ50บาทเท่ากับวันนี้
ทำบุญข้าวเหนียวมะม่วงสองหมื่นบาท

ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ