วันพุธที่7เมษายน2564

วันพุธที่7เมษายน2564
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่มเป็นเวลา24ปีเต็ม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
—————————–
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ
คุณค่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงมือกระทำเสมอ

ทุกลมหายใจ เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ