วันพุธที่6พฤษภาคม 2563

วันพุธที่6พฤษภาคม 2563
วันขึ้น15ค่ำเดือน6 วันวิสาขบูชา

ถวายชุดยังชีพเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ 1,200 ชุดแจกประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 วัดมะเกลือ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

ร่วมด้วยช่วยกันส่งสลัดผักไข่ต้ม 1,500ชุด สาคูเปียก1,040ถ้วย กระเพราะปลา900ชุด ส่งให้หลวงพ่อปรีชา
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท19
ณ.ถนนบางกรวย จงถนอม จ.นนทบุรี

ถวายปฎิบัติบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
ขออำนาจแห่งทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ