วันพุธที่4มีนาคม 2563

วันพุธที่4มีนาคม 2563

เสร็จเรียบร้อยงานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมูใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เตรียมตัวเดินทางจาริกธุดงค์วัตรที่ประเทศอินเดีย

เวลา11.10 น.ทำพิธีปลูกต้นโพธิ์ 2 ต้น
เวลา14.10 น. ถวายพระพุทธรูป ถวายเสื้อกันหนาว
กราบขออโหสิกรรมพระรัตนตรัย

กราบลาพระอาจารย์จรัน อนังคโน ท่านเมตตาอนุโมทนา
และให้พรขอให้เจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฎิบัติธรรม
มีความเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไป

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ