วันพุธที่4พฤศจิกายน 63

วันพุธที่4พฤศจิกายน 63

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าว
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
——————————–
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรเข้าสอบพระปริยัติธรรม นักธรรมโท นักธรรมเอก ณ.วัดทุ่งสว่าง
ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
———————————
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ
คุณแม่มะลิ เชื้อหอม
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์สามเณร แม่ชีและญาติโยมผู้ร่วมงาน 
ณ.วัดบ้านหนองเหล็ก ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร
และญาติโยมที่ร่วมงาน จำนวน2,000รูป/คน
———————————–
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดงานปริวาสกรรม
วัดกลางพรหมนคร จ.สิงหบุรี

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
………………………………………………….
..จิตที่ผ่องใส..
..ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ