วันพุธที่28ตุลาคม 2563

วันพุธที่28ตุลาคม 2563

ร่วมทอดกฐิน ณ.วัดสวนป่ากตัญญุตาราม ต.โคกสว่าง
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ร่วมยกเสาเอกสร้างศาลาปฎิบัติธรรม

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี 
เลี้ยงญาติโยมที่มาร่วมบุญ800-1,000รูป/คน
———————————————–
ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง 
สอนให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
ความดีควรทำให้เหมือนลมหายใจ
วันข้างหน้า..จะเป็นเช่นไร
ให้ดูสิ่งที่ทำในวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ