วันพุธที่26กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่26กุมภาพันธ์ 2563

น้อมถวายน้ำดื่มแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ณ.โบสถ์กลางน้ำ จำนวน4,800ขวด

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

พระนิสิตจำนวนมากในแต่ละวัน แต่ละปีมีโอกาสถวายน้ำดื่ม
และถวายภัตตาหารในวาระต่างๆตลอดสิบกว่าปีไม่เคยขาด

การทำอะไรซ้ำๆ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีค่าตอบแทน
ดูแล้วเหมือนแปลก ทำเพื่ออะไร

การเดินทางของน้ำดื่มแต่ละขวด กลั่นกรองจากเครื่องกรองน้ำ
ชั้นเลิศ ตั้งเตรียมเพื่อพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติ ยกขึ้นรถ
ต้นทางอยู่ที่จังหวัดหัวหิน นำส่งไปตามจังหวัดต่างๆด้วยความตั้งใจที่จะถวายน้ำดื่มที่เราทำกันเองด้วยหัวใจ

ทำไมไม่ซื้อใกล้ๆเพื่อถวาย น้ำเหมือนกัน

ไม่เหมือนกัน
เพราะระยะทางที่ทุกคนมีโอกาสนำไปถวายมีชีวิตเปลี่ยนไป
ทุกคนเริ่มรู้จักการให้ รู้จักการรับผิดชอบ รู้ว่าอะไรสำคัญ
และรู้ว่าสำคัญตอนไหน น้ำคือชีวิต

การทำอะไรซ้ำๆ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีค่าตอบแทน
ดูแล้วเหมือนแปลก ทำเพื่ออะไร ทำแล้วทุกข์ใจคงไม่ทำ
เกิดมาไม่ขาดทุน จากถวายคนเดียว
ปัจจุบันมีผู้ร่วมบุญทุกวัน เล็กๆน้อยเป็นกองทัพ
มีพระสงฆ์สามเณรและผู้ปฎิบัติธรรม
ดื่มน้ำที่นำไปถวายวันละ2,200รูปคนทุกวัน

เรื่องราวในชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกัน
เรามีเวลาเท่ากัน มีชีวิตอย่างไม่ประมาท
ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด มีน้ำใจให้ผู้อื่นถือว่า
กำลังสร้างทางให้ตนเอง..ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ