วันพุธที่25กันยายน 2562 กลับมาทำอาหารพร้อมรับทานอีกครั้งที่ จ.อุบลราชธานี…

วันพุธที่25กันยายน 2562

กลับมาทำอาหารพร้อมรับทานอีกครั้งที่ จ.อุบลราชธานี
อุกทกภัยน้ำท่วมครั้งนี้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ทำให้การจัดการกับมวลน้ำก้อนใหญ่ต้องใช้เวลา

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความลำบากระดับหนึ่ง
ในเรื่องอาหารการรับประทาน
รายชื่อผู้สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน

ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี และคุณวรชาติ มอบข้าวเหนียวนึ่งสุกจำนวน 5,000 กิโล

คุณอุดมลักษณ์ กริตโสภณและครอบครัว
มอบข้าวเหนียวนึ่งสุก 3,000 กิโล

คุณสุชาดา ทวีปวรเดช มอบข้าวเหนียวนึ่งสุก 1,000 กิโล

คุณหมอฟรอด คุณหมอกานต์มอบหมูสด 500 กิโล

คุณสุพาพร สะสมทรัพย์มอบน้ำพริก 400 กิโล

คุณอัจรา ปลื้มสุข มอบน้ำพริกแจ่วบอง600 กิโล

คุณนภัสสรณ์ อมรพรวิจิตร มอบผักสด 1,000 กิโล

นายณัฐฎชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ
ดร.ภิญญาลักษณ์ กีรติพัฒนานันท์
ดร.ธนวรรณ เยี่ย
คุณกิตตินันท์ คุณงามพรรณ วัฒนานันท์

สนับสนุนทุกรายการ

หนึ่งวันใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุก3,000 กิโล
น้ำพริก 400 กิโล แหนมทอด 1,500-2,00กิโล
ได้อาหารพร้อมรับประทานวันละ
8,000-10,000 ชุด

ทุกท่านสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ที่บัญชี
กสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ
ทำได้ตามกำลังนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ