วันพุธที่24มิถุนายน 63

วันพุธที่24มิถุนายน 63

ตั้งนะโม3จบ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวาร
ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้ว เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดา ลูกหลานบริวารปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเทอญ
———————————–
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญบุญใดกุศลที่ท่านทั้งหลายเจริญสติเพ่งเพียรเดินกำหนดวัตรปฎิบัติธรรมจนเกิดกุศลแล้ว 
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
————
ถวายภัตตาหารบิณฑบาตรวันนี้
ข้าวสวย ข้าวเหนียว
ส้มตำปลาร้า หมูสามชั้นทอดน้ำปลา
ไข่พะโล้ แกงเลียงกุ้งสด
ห่อหมกปลาน้ำดอกไม้
ข้าวเหนียวมะม่วง
องุ่นเสียบไม้ 
สัปปะรด แตงโม

อาหารทั้งหมดถวาย วัดนาดี
วัดดงก้าวกัลยาราม

ถวายแก่พระธุดงค์ และพระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรมจำนวน300-400รูป/คน

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ