วันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่23ธันวาคม 2564
ถวายมหาสังฆทานพระธุดงค์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ ต.ห้วยทรายเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ถวายข้าวสาร20กระสอบ
น้ำมันพืช10ปี้บ
ไข่ไก่3,000ฟอง
แก่พระนิสิตวิปัสสนาภาวนา
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
สำนักวิโรจนารามงุยเตาอูกัมมัฏฐาน
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
วัดใหญ่นครชุม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ