วันพุธที่23ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยะมหาราช ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป

วันพุธที่23ตุลาคม 2562
เนื่องในวันปิยะมหาราช
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป
น้อมอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
ณ.ร้านอาหารทองชุบ จ.สิงหบุรี

ถวายเครื่องบริวารเข้ากองกฐิน ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ถวายโต๊ะหมู่15 หนึงชุด
ถวายชามเบญจรงค์ 20 ชุด
ถวายเก้าอี้พลาสติก 199 ตัว
ถวายลำโพงขยายเสียง 1 คู่
ถวายกล้องบริวารกฐิน ยี่ห้อ NIKON D7500
ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ 1 บาน
ถวายพานพุ่มเครื่องทองน้อย 2 ชุด

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน
ขอให้บริวารนี้ส่งผลให้ทุกท่านสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ