วันพุธที่21เมษายน 2564

วันพุธที่21เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,400กล่อง
ผัดหมี่1,500ห่อ เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด 
โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
พร้อมแมสอนามัย 8,000ชิ้น
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ