วันพุธที่20มกราคม2564

วันพุธที่20มกราคม2564
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
เข้าปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานแผ่เมตตา
ทำบุญบังสกุลอุทิศให้
ดวงวิญญานผู้ล่วงลับ 
ณ.ป่าช้าบ้านปลาขาว ต.หนองแค
 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ