วันพุธที่2ธันวาคม2563

วันพุธที่2ธันวาคม2563
จุดพักฉันเพล
ณ.โรงเรียนบ้านบางม่วง ต.บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดห้วยเจริญสุข
จ.สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดท่าปลวกสูง
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสถานปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
———————————
ไถ่ชีวิตโค4ตัวเป็นอภัยทาน
จ.เพชรบูรณ์
—————————
ข้าวน้ำอาหารและชีวิตได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญกับทุกๆบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————
..ธรรมะคือ..ธรรมชาติ..
..สัจธรรมของกาย..
..บังคับบัญชาไม่ได้..
..ไม่มีของฟรีในโลก..
..ทนทุกข์เพื่อ..แลก..ธรรม..
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ