วันพุธที่19 มิถุนายน 2562 ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์มหาชัยชมศรัทธา ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่19 มิถุนายน 2562
ทำบุญซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์มหาชัยชมศรัทธา ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ