วันพุธที่17มิถุนายน 2563

วันพุธที่17มิถุนายน 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ตลอดถึงอุบาสก อุบาสิกาเข้าปริวาส ปฎิบัติธรรมจำนวน400-500รูป/คน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลิกลี้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ