วันพุธที่16มีนาคม 2565

วันพุธที่16มีนาคม 2565

ถวายน้ำ4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารและน้ำดื่ม6,000ขวด
แก่คณะพระธุดงค์
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถ์
วัดบ้านเกิ้ง ต.กุง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานและน้ำดื่ม
จำนวน4,800ขวดแก่พระสงฆ์เข้าอบรม
พระธรรมฑูตสายต่างประเทศรุ่นที่28
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ