วันพุธที่15เมษายน 2563

วันพุธที่15เมษายน 2563

..บุญวันสงกรานต์ 15 เมษายน ปี 2563..

ผ้าไตรถึงวัดแล้ว

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดงทั้งจำนวน1,300 ไตร

น้อมถวายสยาดอภัททันตวิโรจนะ
เจ้าอาวาสวัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน
รับถวายผ้าไตรเพื่อแก่พระสงฆ์ตามวัดต่างที่ท่าขี้เหล็กย่างกุ้งและมัณฑเลย์ สหภาพเมียนม่าร์

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์
น้อมถวายผ้าไตรจีวรสีแก่นขนุน
จำนวน 700 ไตร
แก่พระอาจารย์จรัญ อนังฺคโน
เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญและคณะศิษย์
น้อมถวายผ้าไตรจีวรสีพระราชทาน
จำนวน100ไตร
แก่รองเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
อ.เมือง จังวัดขอนแก่น

ถวายน้ำดื่ม
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
4,800ขวด
สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม ปากช่อง
4,800ขวด
วัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมแห่งที่15
สิงห์บุรี 4,800ขวด
วัดน้ำโจนเหนือ จังหวัดพิจิตร
4,800ขวด

ถวายสังฆทานชุดยังชีพแก่พระสงฆ์สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท ข้าวเหนียว
ข้าวสาร น้ำพริก ไข่เค็ม หมี่กรอบ ปลากระป๋อง หมูหวาน หมูแผ่น กาแฟ

ถวายพระในจังหวัดอุดร บึงกาฬ ศรีสะเกษ
ขอนแก่น หนองคาย นครพนม สกลนคร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร นคร
ราชสีมา สุรินทร์ กาฬสินธ์ อำนาจเจริญ นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ สมุทรปราการ หัวหิน
เพชรบุรี

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้ามีศรัทธาในคุณพระศรีรัตนตรัย เชื่อในพระธรรมคำสอนว่าการถวายมหาสังฆทานเป็นทานอันประเสริฐอย่างยิ่ง

ขอความประเสริฐในมรรค 8 จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม อยู่ในหนทางอันประเสริฐ 8 ประการเทอญ

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

มอบชุดส้มตำTo-Go ให้แก่เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 1,500ชุด 70โรงพยาบาล

ทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านร่วมบุญมา

ขอให้แม่ชีมีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
ที่บัญชีธนาคารกสิกร 6332114318
ส่งของทุกวัน วันละ200-500ชุด
พร้อมชุดยังชีพสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบ

การส่งความปรารถนาดีเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเวลานี้สำคัญที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ