วันพุธที่15ธันวาคม 2564

วันพุธที่15ธันวาคม 2564
น้อมถวายมหาสังฆทาน
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ