วันพุธที่13พฤษภาคม 2563

วันพุธที่13พฤษภาคม 2563
แจกอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนชาวอ.หัวหินจำนวน700ครอบครัว

ขอขอบพระคุณท่านนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีอำเภอหัวหินที่ช่วยดำเนินการ
เรื่องสถานที่และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เว้นระยะห่างทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้

ขออนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ