วันพุธที่1เมษายน 2563

วันพุธที่1เมษายน 2563
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดธาตุพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพระนอนจักรสีห์ สิงหบุรี
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดถ้ำพุหวาย จ.อุทัยธานี

ขออำนาจแห่งการถวายน้ำดื่มแก่พระสงฆ์สามเณรและผู้ปฏิบัติธรรมจงส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วมบุญทุกบาททุกสตางค์ จงแคล้วคลาดปลอดภัย สุขภาพแข็ง มีความสุขกายสุขใจ
พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

บุญทำแล้วสุขใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ