วันพุธที่2มีนาคม 2565

วันพุธที่2มีนาคม 2565
วันพระแรม14ค่ำ
เดือน3 สิ้นปีฉลู
ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่
ทอดผ้าป่าถวายปัจจัย400,000บาท
สร้างเจดีย์วัดดงก้าวกัลยาราม
ถวายที่ดินวัดป่าภาวนาภิรมย์
จ.พะเยา จำนวน6ไร่
มอบพระพุทธรูปให้โรงเรียนบ้านแสงแก้ว
มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน
มอบตู้เย็นสำหรับแช่นมให้นักเรียน
โรงเรียนในอำเภอศิลาลาด
รวมเป็นเงิน130,000บาท

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสำโรงระวี จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
อุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดป่ากตัญญุตาราม อ.พนพไพร
จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ