วันพุธที่1มิถุนายน 2565

วันพุธที่1มิถุนายน 2565
ถวายน้ำดื่ม9,600ขวด
ไข่ไก่10ตั้งจำนวน3,000ฟอง น้ำมันพืช30ลัง
ฟ้าไทย20ลัง เต้าเจี้ยว10ลัง
ฝาเขียว10ลัง สะโพกไก่ 50โล
หมูเนื้อแดง50โสามชั้น50โล
ลูกชิ้นหมู100โล
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณรเล่าเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร พระอารามหลวง
แขวงวัดอรุณ กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่ 10
ยอดรวม1,537กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดแสงสว่างอารมณ์ ต.บรบือ
อ. บรบือ จ.มหาสารคาม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าอายุพระศาสนา2565กอง
กองละ1,000บาท หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงวัดพระธาตุนาดูน
จ. มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ