วันพุธที่1กุมภาพันธ์2566

วันพุธที่1กุมภาพันธ์2566
บำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระชาตกาล 82ปี
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ