วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564

: ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุ 63 ปี

: ทำบุญสร้างกุฏิถวาย วัดดงก้าวกัลยาราม จำนวน 100 หลัง

: ถวายอิฐแดงจำนวน 20,000 ก้อน
ปูลานปฎิบัติธรรม ณ วัดญาติการาม

: ถวายอิฐแดงจำนวน 20,000 ก้อน
ปูลานปฎิบัติธรรม ณ วัดบ้านหนองหงอก

: ถวายปัจจัยบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าหนองชุม

: ถวายกระเบื้องปูศาลา ณ สำนักสงฆ์บัวหุ่งธรรมนำชีวิต

: ถวายค่าแรงมุงหลังคาศาลา ณ วัดภูน้อยโคกกลาง

: ไถ่ชีวิตโคกระบือ 8 ตัว ณ วัดโนนโพน จังหวัดเพชรบูรณ์

: ทำบุญถวายมัถกะภัตตาหารแก่พระสงฆ์ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300 รูป/คน

..น้อมถวายเป็นพุทธบูชา..
แด่คุณพระศรีรัตนตรัยและอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงค์
อุทิศนำส่งแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์  ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้มีพระคุณ

..กุศลความดีใด..ที่ประดิษฐาน ณ วิหารลานเจดีย์ ถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนา
ตลอดจนศีลทานภาวนาที่ข้าพเจ้าสะสม
สร้างมาตลอดชีวิต..

..ขอให้ท่านทั้งหลาย..จงกล่าวอนุโมทนา..และมีส่วนแห่งบุญ ศีล บุญทาน..
..บุญที่ข้าพเจ้าเจริญภาวนาทุกๆลมหายใจ..
..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————

..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go 1,000 กล่อง
: ขนมจีนน้ำยา 1,000 ชุด
: สลัดผักสด 250 กล่อง
: เฉาก๋วยเย็นๆ 500 ขวด
: ข้าวเหนียวทุเรียน 500 กล่อง
: ผักกาดดองต้มกระดูกหมู 300 ถุง
: ไก่ต้มน้ำปลา 250 กิโลกรัม

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————————

..เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม อายุ 63 ปีบริบูรณ์..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..