วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน  2564
: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณรวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: รวมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ 300-400รูป/คน

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน เป็นผู้สมความปรารถนา เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..

วันนี้ทำ
ขนมจีนน้ำยา 600 ชุด
ปลากระป๋องข้าวเหนียวแจ่วบอง 500ชุด
ขนุนทองประเสริฐ 539กล่อง
ส่งมอบเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
————————————

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..