วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นำอาหารพร้อมรับประทาน และข้าวสาร น้ำดื่ม ขนมแกร้กเกอร์ เข้าหมู่บ้านท่าเจริญ บ้านโนนสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562

นำอาหารพร้อมรับประทาน และข้าวสาร น้ำดื่ม ขนมแกร้กเกอร์
เข้าหมู่บ้านท่าเจริญ บ้านโนนสว่าง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

วันนี้น้ำล่องไปท่วมบ้านเรือนที่อำเภอเดชอุดม ทำให้การส่งมอบอาหารต่างๆยากลำบาก

ขอเป็นกำลังใจและตั้งใจว่าจะลำเลียงอาหารให้ได้มากที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ