วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋ ถวายปัจจัยพระอาจารย์จรัน อนังคโน
เพื่อซื้อที่ดินจำนวน7ไร่ ถวายไว้เพื่อเป็นธรณีสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

จากปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยร่วมกันซื้อที่ดินถวายเสร็จเรียบร้อยเป็นเงินจำนวน840,000บาท 

ทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยแผ่นดินผืนนี้

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญอยู่ในอริยทรัพย์ทั้ง7ประการด้วยเทอญ

—————————————————–
ชีวิตนี้น้อยนัก วันต่อวัน
วันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
อะไรก็ไม่แน่นอน อย่าประมาท
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ