วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ร่วมต่อยอดกฐินกับพระอาจารย์3วัด
มอบน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
แก่อาสากู้ภัยดุสิตแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัย
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ