วันพุธที่ 10พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 10พฤศจิกายน 2564
ทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่
บ้านเลขที่105

หมู่1 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ