วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
ทำบุญเดือนธันวาคม
ถวายน้ำดื่ม400โหลจำนวน4,800ขวด
ไข่ไก่10ตั้งจำนวน3,000ฟอง
ผงรสดี10ลัง ซอสฝาเขียว10ลัง
น้ำมันพืช20ลัง ลูกชิ้นหมู100กิโลกรัม
หมูเนื้อแดง100กิโลกรัม
กระดูกหมู100กิโลกรัม
หมูสามชั้น100กิโลกรัม
แก่พระสงฆ์สามเณรจำนวน509รูป
ที่เรียนพระปริยัติธรรม
ณ.วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
แขวนวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พรธุดงค์
จำนวน350-400รูป
โครงการจาริก
อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา จ ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ