วันพฤหัสบดี29กรกฎาคม 2564

วันพฤหัสบดี29กรกฎาคม 2564

เป็นผู้แทนคุณหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
ถวายข้าวสารจำนวน400กระสอบ
แก่พระอาจารย์จรัน อนังคโณ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาด
โควิด19 และถวายพระตลอดพรรษา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผล
ให้คุณหมอปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
และลูกหลานบริวาร
จงเจริญด้วยอายุ วรรณ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ