วันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่9มิถุนายน 2565

ร่วมถวายภัตตาหารงานพระราชทานเพลิง
พระครูโพธินันทคุณ(หลวงปู่นู นันทโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ อายุ92พรรษา

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
แม่ชีผู้ปฏิบัติ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ