วันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม 2565
ทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแก่
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
และอุทิศแก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
ผู้มีพระคุณ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
แก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ถวายปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์มหาเวสสันดร
เลี้ยงอาหารแจกสิ่งของแก่ชาวบ้าน
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด5พฤษภาคม

วันศุกร์ที่6พฤษภาคม 2565
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
ในทิศทั้งสี่เข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่
เข้าฝึกอบรมท่องจำพระปาติโมกข์
ณ.วัดนาแก ต.นาแก
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์โครงการอบรมพระธรรมฑูตสายต่างประเทศ ณ.ศูนยพัฒนาศาสนาแคมป์สน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ