วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน 2563

ร่วมกันปูอิฐแดงเพื่อเป็นลานปฎิบัติธรรม 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
สร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนา

สังขารร่างกายสร้างประโยชน์ได้ตอนมีลมหายใจ
อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

ลมหายใจมีค่าดุจเพชร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ