วันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2563

วันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2563
จุดพักฉันเพล
ณ.วัดย่านยาว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เป็นผูแทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
ข้าวน้ำอาหารและชีวิตได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธา
ในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
…………………………………………………….
ร่วมกับคณะสงฆ์ทอดผ้าป่าช่วยน้ำท่วม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
คณะสงฆ์มอบอาหารบิณฑบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพร้อมน้ำดื่ม
ช่วยประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ