วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่29ธันวาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารแด่คณะพระสงฆ์จาริกธุดงค์ การนี้ทรงโปรดเกล้าฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
นายณรงค์ จีนอำ
2.หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายอดิศร ตรีเนตร
3.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
นายประสงค์ ทองประ
4.ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
นายณัฐพงษ์ วงศ์สง่า
5.ผู้แทนนายอำเภอนาแห้ว
6.นายก อบต.เหล่ากอหก
7.ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก

ถวายสังฆทานภัตตาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอบุญนี้ถวายพระพรชัยมงคล จงส่งให้พระองค์ท่านหายพระประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
โครงการจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
เผยแผ่ธรรม วัดพระธาตุผาเงาสู่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ณ.โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามณร

และผู้ปฏิบัติธรรมวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

สาธุอนุโมทามิ
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ