วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม 2563

ร่วมทอดกฐินศูนย์การคณะสงฆ์ภาค10
ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
คณะสงฆ์ จ.อุบลราชธานี นครพนม
ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ

ร่วมถวายธงชาติ ธงในหลวง ธงธรรมจักรรวม300ธง
เป็นบริขารกฐิน
และตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารญาติโยมที่ร่วมงาน 1,200รูป/คน

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้เจ้าภาพและผู้ร่วมบุญทุกท่านมีความเจริญอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐ
สุขภาพแข็งแรง บุญหนุนนำค้ำคูณให้เจริญในอาชีพหน้าที่การงาน เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา ปรารถนาบุญขอให้บุญนำพา ปรารถนาทรัพย์ขอให้ทรัพย์พัดมาดั่งสายลม หมดหนี้ มีกินมีใช้ไม่ขัดสน ทรัพย์ใดเป็นของท่านตกอยู่ที่ใดขอให้ได้คืนดั่งปาฏิหาริย์เทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ