วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม 2563
ส่งปลากระป๋องจำนวน4,000กระป๋อง
เพื่อแจกพร้อมน้ำดื่มบ้านเพชรบำเพ็ญ1,000โหลจำนวน12,000ขวด
แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
หลายจังหวัดทางภาคเหนือ 
ขอบพระคุณสายการบินนกแอร์ที่ช่วยขนส่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอบพระคุณหน่วยอาสากู้ภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่มีค่าตอบแทน

..แม้ไม่มีใครรู้..แต่เรารู้..
..รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร..
..ไม่ว่าวันพรุ่งนี้..มันจะดีหรือร้าย..
..เราก็ยังภูมิใจ..ที่เราได้ทำความดี..
..ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด..
..แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี..
..ความดี..ไม่มีวันตาย..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ