วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์ 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีคลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ


รักษาศีล ให้ทาน เจริญภาวนา
ควรทำให้มีในตน..อย่างสม่ำเสมอ
มีสติ..รักษาอารมณ์ที่พอใจและไม่พอใจ

โลกใบนี้กำลังเผชิญไฟรอบด้าน

วันต่อวันที่ยังมีลมหายใจ..อย่าปรุ่งแต่ง
ช่วยกันแผ่เมตตาให้เพื่อนร่วมโลกและตนเอง
ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา
สรรพสัตว์และมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้พ้นภัยด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ