วันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563

วันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2563
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
ณ.โรงเรียนถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ข้าพเจ้าขอน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————-
ตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมที่มาใส่บาตรทุกวัน
ก๋วยเตี๋ยววันละ1,500-2,000ชาม
ผัดเส้นที่ใส่บาตรมาเป็นทานอีก500-1,000กล่อง
น้ำติ่งฟงผสมโซดาวันละ1,000-2,000แก้ว

ถวายน้ำปานะพระสงฆ์ช่วงบ่ายถึงเย็น
เครื่องดื่มน้ำดื่มน้ำปานะวันละ800-1,000ขวด
น้ำเต้าหู้ น้ำถั่วเขียว น้ำฟักทอง น้ำเฉาก้วยวันละ100กิโลกรัม
อุปฐากเช่นนี้ทุกวัน
————————————————-
..ยากทุกวัน..
..อดทนในสิ่งที่มากระทบใจ..
..อดทนต่อกายที่เหนื่อยล้า..
..ความอดทนมีผลหอมหวลทวนลม..

ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญมาจากทิศทั้งสี่
ทุกบาททุกสตางค์เป็นทุกสิ่งที่แจงให้ทราบเบื้องต้น
ทำเช่นนี้ทุกวัน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยส่งผลให้ทุกท่านที่ร่วม
เป็นเจ้าภาพจงถึงพร้อมด้วยความเจริญ
เจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญ สุขภาพแข็งแรง
สุขกายสุขใจเจริญด้วยอาชีพหน้าที่การงาน
สมปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ