วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน 2565

วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน 2565
เป็นผู้แทนเจ้าภาพ
ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า 2565 กองครั้งที่11
ยอดรวม1,640 กอง
ร่วมถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
เดินธรรมยาตราวัดไตรสิกขาสู่วัดพระธาตุนาดูน
ณ.วัดกำพี้ ต.กำพี้ อ. บรบือ จ.มหาสารคาม
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรีองแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าอายุพระศาสนา2565กอง กองละ1,000บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ปัจจัยที่โอนมาทอดผ้าป่าทุกวัน
จนกว่าจะถึงวัดพระธาตุนาดูน
จ. มหาสารคาม

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ