วันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566

วันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2566
บำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระชาตกาล 82ปี
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สวดท่องจำพระปาฏิโมกข์
วัดป่านาแก อ.คำเขื่อนแก้ว
………………………

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ