วันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่19มกราคม 2566

ถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์ สามเณร
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
………….
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
…………..
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ