วันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2563

วันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2563

โครงการเดินจาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ์
จ.ภูเก็ตถึงจ.นครปฐม
จุดฉันท์ภัตตาหาร
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 วัดทับหลี ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง

จุดปักกลดคืนวันที่ 17 ธันวาคม 2563 #วัดเวฬุวัน ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนอง
———————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน659รูป
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————-
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ