วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระ
ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.วัดยางตลาด ต.บ้านยอ
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
อนาคตเป็นเช่นไร
ดูสิ่งที่ทำวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ