วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
ณ อุทยานธรรมดงยาง
ณ วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

: ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ท่องจำพระปาฏิโมกข์ 
ณ วัดนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

: ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 300 รูป/คน

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
ด้วยปฏิบัติบูชาทั้งหลายเหล่านี้

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..
จงส่งผล ดลบันดาล ให้ทุกท่าน 
เป็นผู้สมความปรารถนา 
เจริญด้วยพรชัยมงคล เจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน
ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ..
————————————

..วันนี้ทำ..
: ส้มตำ To Go 1,011กล่อง
: ขนมจีนน้ำยา 1,200ชุด
: สลัดผักสด 300กล่อง
: เฉาก๋วยเย็นๆ 500 ขวด
: ข้าวเหนียว ปลาเค็มทอด แจ่วบอง
จำนวน500ชุด

: ส่งมอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

: มอบให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจอำเภอศิลาลาด 
จังหวัดศรีสะเกษ

: มอบให้ชาวบ้านหนองบัวดงเนื่องจาก
ล็อกดาวน์ทั้งตำบล
————————————
ชีวิตยังมีสังขารตั้งอยู่..รีบเร่งอย่างยิ่ง
ที่จะทำประโยชน์ให้เกิดมีในตน..และผู้อื่น
อย่างสม่ำเสมอ

มีสัญญากับพญายมราช
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..