วันพฤหัสบดีที่ 4พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4พฤศจิกายน 2564
ทำบุญวันพระสิ้นเดือน11ปีฉลู
ถวายอิฐแดงปูลานธรรมจำนวน 71,500ก้อน
ถวายค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์
ณ.อุทยานธรรมดงยางและวัดดงก้าวกัลยาราม
จำนวน 80,000บาท

น้อมถวายปัจจัยสมทบสร้างหอฉันท์
ศูนย์สร้างวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย
ศูนยธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ยอดโอนสมทบอีก200,000บาท
รวมยอด500,000บาท

น้อมถวายปัจจัยจำนวน100,000บาท
สมทบทอดกฐิน สำนักวิโรจนาราม
งุยเตาอูกัมมัฏฐาน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร่วมบุญทอดกฐินวัดบ้านแก่น จำนวน100,000บาท

ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
อุทยานธรรมดงยาง วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
วัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ